2010 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis

Žmonės, apie kuriuos turime žinoti


Atsitiktinai internete perskaičiau apie Irena Sendler, lenk. Irena Sendlerowa. Ši moteris II-ojo pasaulinio karo metu iš Varšuvos geto su draugais išgelbėjo 2500 žydų vaikų. 1943 metais ji buvo suimta, žiauriai sumušta (sulaužytos abi kojos ir rankos) ir nuteista mirti. Išpirkos dėka ją pavyko išgelbėti. Iki karo pabaigos ji slapstėsi svetima pavarde, bet ir toliau padėjo žydų vaikams. 2007 metais Lenkijos prezidentas ir Izraelio ministras pirmininkas pasiūlė jos kandidatūrą Nobelio taikos premijai gauti, tačiau premija buvo įteikta Albertui Arnoldui Gorui kartu su Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija (už jų pastangas sukurti ir skleisti geresnes žinias apie žmogaus sukeltą klimato kaitą)...Irena Sendler paskutinius gyvenimo metus praleido kukliame vieno kambario butelyje Varšuvoje, mirė 98 metų 2008 metais.
Shevah Weiss apie Ireną Sendlerovą rašė "Ji, be abejonių, paklaus Jo: Dieve, kur tu buvai tuo baisiu metu? Ir Dievas jai atsakys:"Aš buvau Tavo širdyje""..
Skaitant apie tokius žmones, norom nenorom, paklausi savęs: ar sugebėčiau taip, ar užtektų drąsos?..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą